FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

Information fra en byggeplads

Moderniseringen af AAB’s afdeling 55, Vejleåparken i Ishøj er fuld af først og størst-rekorder, men handler i virkeligheden om at gøre byggeriet mindre og mere menneskeligt overskueligt. Det er en renovering til over en milliard kroner, der har strakt sig over fem år. Vejleåparken huser en fjerdedel af Ishøj Kommunes indbyggere, og renoveringen er danmarkshistoriens hidtil største. Over de fem år har Bysted stået for kommunikationen til beboerne i forbindelse med renoveringen og for at sætte fokus på de gode historier om området.

Der bor over 5.000 mennesker i Vejleåparken. De har fået vendt op og ned på deres bydel i forbindelse med, at AAB har udført danmarkshistoriens største renovering. God og troværdig kommunikation om renoveringen har kunnet afhjælpe nogle af de frustrationer, der nødvendigvis opstår i en renovering, der på omfattende vis griber ind i beboernes dagligdag. Samtidig kan det styrke boligområdets image over for nye ressourcestærke familier.

Vejleåparken har en stærkt differentieret beboersammensætning med mange forskellige etniske grupper, og det var en særlig udfordring at tænke de forskellige målgrupper ind i kommunikationsindsatsen.

Bysted stod for en omfattende kommunikationsindsats med både et lokalt, regionalt og nationalt sigte. Formålene var at give beboerne en tålelig oplevelse af renoveringen, at styrke stoltheden og ansvarsfølelsen blandt beboerne samt at forbedre Vejleåparkens image over for omverdenen og tiltrække nye ressourcestærke beboere til området.

Redskaberne var en række målrettede kommunikationsaktiviteter, herunder et beboermagasin, et månedligt nyhedsbrev og møder med beboerne. Til kommunikationen hørte også en hjemmeside, hvor beboere og omverden kunne finde svar på spørgsmål om renoveringen og Vejleåparken generelt.

Over for omverdenen har Bysted stået for en langsigtet PR-indsats, hvis mål det var at give positiv omtale i lokale, regionale og nationale medier. Der har også været lavet PR for den sociale helhedsplan Kulturbroen. Dertil har der været afholdt en række events, som har markeret milepæle i renoveringen og vist nye sider af området.

Endelig har Bysted i samarbejd med Ishøj Kommune gennemført en række målrettede markedsføringsaktiviteter for at tiltrække nye beboere til området.

"Ud over de rent målbare resultater, er kommunikationen og Bysteds indsats med til at skabe ro om byggeledelsens arbejde. Det vigtigste i sådan en proces er jo at være på forkant med kommunikationen, så beboerne har en forståelse for renoveringens formål og konsekvenser,” siger projektleder for renoveringen Carsten Bjørneboe Hansen.

Indsatsen i Vejleåparken har vist en række målbare resultater og effekter. Den vigtigste af disse er, at beboersammensætningen er markant ændret. Både i 2005 og i 2006 havde de anviste tilflyttere en husstandsindkomst, der gennemsnitligt lå ca. 25 procent over husstandsindkomsten for de familier, der flyttede væk fra området.

Kommunikationsindsatsen blev afsluttet sommeren 2009.

Ulla Hovgaard Ramlau

Hør mere om projektet hos
Underdirektør og Chef for Oplevelseskommunikation og Kampagner Ulla Hovgaard Ramlau på telefon 3916 2730 eller
uhr@bysted.dk