FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

Fra statslig til privat bilsyn

Primo januar 2005 blev bilsyn i Danmark liberaliseret og Statens Bilinspektion blev købt af det spanske selskab Applus+. Under navnet Applus+ Bilsyn har Bysted rådgivet virksomheden, implementeret en ny identitet, og hjulpet med PR.

Ufordringen for Applus+ Bilsyn har efter liberaliseringen været at bibeholde det positive og professionelle image, som var knyttet til Statens Bilinspektion, og dels at skabe et nyt image af en international og service- og kundefokuseret bilsynsvirksomhed.

Målet med kommunikation og markedsføring har for Applus+ Bilsyn efter liberaliseringen af bilsyn været at begrænse tabet af markedsandele, og skabe et image af Applus+ Bilsyn som en professionel, troværdig og let tilgængelig bilsynspartner.

Op til salget af Statens Bilinspektion har Bysted på en række områder hjulpet med at skabe en kommunikationsplatform, som dels indgik som en del af salget, og dels anvendes som i det videre kommunikations- og marketingarbejde.

Bysted har efterfølgede blandt andet hjulpet med:
• at definere værdier og værdiprocesser
• at udarbejde en kommunikationsplan med beskrivelse af strategi for brandkommunikation, public relations og webkommunikation
• at definere og udarbejde identitet og design for Statens Bilinspektion, herunder logo for www.bilsyn.dk.
• at udarbejde tekst og design til profilfolder og produktfolder
• at udarbejde design af synsmærkater, banners, webbanners og lign.
• at rådgive i og udarbejde pressekommunikation
• at strukturere, rådgive om og designe elementer til virksomhedens online kommunikation

Bysted implementerede Applus+ Bilsyns nye identitet på alle materialer i løbet af få måneder, hjalp med at lancerede det nye selskab på pressemøde og med at udvikle nye hjemmeside for virksomheden. Kunderne oplevede således hurtigt en ny, moderne servicevirksomhed, og i dag har de fleste kunder glemt, at der var noget som hed Statens Bilinspektion.

Hør mere om projektet hos
på telefon eller