FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

Det endte med den lille vejviser, men det begyndte et andet sted

Colitis-Crohn Foreningen savnede informationsmateriale til nydiagnosticerede, og Bysted forestod en proces, hvor foreningen selv udvalgte og prioriterede, hvad der skulle formidles og hvordan.

Selv om 30.000 danskere har colitis eller Crohn, er der ikke megen viden om sygdommene, ud over det foreningen stiller til rådighed på deres hjemmeside. Og i særdeleshed manglede der materiale om alt det ikke-medicinske: om hvordan man tackler hverdagen, kærlighedslivet, uddannelsen eller ferien med, når man har en af de kroniske sygdomme.

Bysted gennemførte sammen med foreningen et forløb, hvor foreningens medlemmer blev direkte involveret i, hvad indholdet i materialet skulle være og hvilken form, det skulle have. Bysted tilrettelagde og faciliterede i samarbejde med Force Technology et co creation-forløb, hvor foreningens medlemmer via stikordsdagbøger, interviews, dagligdagskortlægning og rokadespil udviklede og prioriterede en emneopdelt brochure med et hav af gode råd, nyttig viden og konkrete handlingsanvisninger.

Den lille vejviser kan rekvireres hos foreningen og uddeles på sygehusafdelinger. Brochuren er designet med vægt på seks hovedtemaer, krydret med nyttige tips, citater og links til mere viden. Designet er bygget op omkring vejviser-metaforen, med ikonografiske figurer og illustrationer og i et farve- og formsprog, der især appellerer til yngre voksne (op til 35 år).

Læs mereLæs mindre

Hør mere om projektet hos
på telefon eller