FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

DSA - Webdesign

Bysted har i samarbejde med Addition lavet en ny hjemmeside for Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), som optager og servicerer bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker.

DSA ønskede en moderne og tidssvarende hjemmeside som centrum for digitale services, og de ønskede at skabe en sammenhængende visuel identitet til deres øvrige kommunikation. Det skulle være lettere og mere fleksibelt for brugerne at finde relevant information og derudover skulle hjemmesiden understøtte organisationens servicering af medlemmerne.

Løsningen blev at opdele hjemmesiden i tre overordnede sektioner. Den ene sektion har til formål at hverve nye medlemmer og fortælle om de produkter og services, organisationen stiller til rådighed. Den anden står for at fortælle nye og eksisterende medlemmer om deres medlemsfordele, og endelig har den tredje sektion til formål at give medlemmer en nem og samlet selvbetjeningsmulighed.

Målet for hjemmesiden er at gøre den brugervenlig, let at navigere i og at give brugerne en god oplevelse, når de færdes på siden. På det visuelle plan tilstræbte Bysted at ramme en særlig æstetik, som symboliserede DSA som noget rent, klart og uden overflødighed. Forinden webprojektet havde DSA fået en ny visuel identitet på deres tryksager og et nyt logo. For at sikre en fælles visuel identitet blev den nye grafiske profil også overført til hjemmesiden.

Bysted samarbejdede med Addition i løsningen af opgaven og leverede design og informationsarkitektur. Addition stod for implementeringen i Sitecore.

Hør mere om projektet hos
på telefon eller