FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

Strategi for kommunikation og markedsføring af ny organisation

Danske Advokater en ny interesseorganisation for danske advokatvirksomheder. Organisationen vil bidrage til branchens udvikling og varetage advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser i forhold til omverdenen, samt være en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt.

Med den vision tog Danske Advokater kontakt til Bysted for at få hjælp til at få udarbejdet en kommunikationsstrategi. Strategien skulle dels indeholde en kommunikationsplatform, der beskriver situation og udfordringer, mål, interessenter, kommunikationsværdier og budskaber, og dels indeholde en beskrivelse af kommunikations- og markedsføringskanaler, en prioritering af konkrete indsatsområder og projekter, vurdering af kritiske processer, samt metoder til at måle og evaluere kommunikationseffekten.

Strategien blev udarbejdet på baggrund af workshops med organisationens bestyrelse. På workshops’ne blev der blandt andet gennemført en række kreative øvelser, der gav input og prioriteringer til strategien. Bysted gennemskrev og systematiserede efterfølgende inputs i en samlet kommunikationsstrategi, der også blev præsenteret for foreningens repræsentantskab.

Kommunikationsstrategien er ikke et ”skuffedokument”, men derimod et konkret redskab til at prioritere og udmønte kommunikationsprojekter. Strategien indeholder således også en beskrivelse og systematik til let at kunne overskue sammenhængen mellem mål, indsatser, interessenter, forventede resultater og effektmåling.

Udover kommunikationsstrategien har Bysted udviklet visuel identitet og hjemmeside for foreningen, ligesom vi har arbejdet med gennem pressekontakt at formidle foreningens mål, aktiviteter og holdninger.

Hør mere om projektet hos
på telefon eller