FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

15 års samarbejde

Bysted har samarbejdet med Falck i over 15 år om alt fra udvikling af en ny visuel identitet, over årsrapporter og andre publikationer, til webudvikling og brandrådgivning.

Falck er en stor organisation med mange medarbejdere verden over og har i de sidste 10-15 år oplevet en række fusioner, opkøb og senest fissionering af Falck fra Group 4 Falck. Bysted har været med hele vejen og løbende rådgivet koncernen om brandudvikling og organisering af arbejdet med den visuelle identitet på tværs af lande og kontinenter.

Målet for samarbejdet mellem Bysted og Falck har gennem alle år været at skabe en solid brandplatform, der styrker Falcks identitet og værdier, og som giver Falck et stærkt varemærke lige meget hvor, man møder Falck og Falcks medarbejdere. I de senere år har opgaven været at sprede dette brand til helt nye kontinenter og forretningsområder.

Bysteds samarbejde med Falck har primært fokuseret på fire hovedområder:
- Design
- Branding
- Årsrapporter og finansiel kommunikation
- Webkommunikation.

1992 - 1994
På eget initiativ foretager Bysted en foto-registrering af Falcks materiel, biler og stationer med særligt fokus på Falcks logo-symbol, falken. Det viste sig, at Falck anvendte 8-10 forskellige falkelogoer, og at der var et behov for at skabe en samlet ny visuel identitet. Bysted fik således til opgave at gentegne falken og navnetrækket og udarbejde en samlet designmanual, som omfattede alt fra brevlinie og brochurer til uniformer, skiltning og køretøjer.

Designmanualen revideres i forbindelse med fusionen med ISS Securitas.

1995 - 1999
Bysted gennemfører en lang række designopgaver for koncernen, lige fra jubilæumslogoer, og design til emballage, refleksbrikker, takkekort, abonnementskort og julekort over design af powerpoint, udstillingsmateriale og nyhedsbreve til design af virksomhedens årsrapport. Bysted designer og udvikler desuden Group 4 Falck koncernhjemmeside, som implementeres i Bysteds eget CMS. Dette anvendes siden hen også til Group4Falcks datterselskaber, som fx Wackenhut i USA.

2000 - 2003
Efter fusionen med Group 4 designer Bysted et midlertidigt “fusions-logo”, der vægter begge firmaers design lige højt. Falken forenkles til formålet. Der udarbejdes en mini-guide, som fortæller, hvordan oprindelige logoer beholdes, men det fælles holding-selskabslogo bruges som tilknytning... Første udgave af en online designguide lanceres.

Group 4 Falck beslutter at lave en fælles corporate identity, som Bysted udarbejder. Alle selskaber i koncernen har nu fælles design, selvom firmaerne hedder forskellige navne som Falck, Group 4, Falck Security eller Wackenhut. Falken justeres igen, så symbolet bliver mere enkelt. Designet præsenteres i trykt form og i en fuldt udbygget online designmanual, som løbende opdateres. Bysted fungerer som rådgiver og arbejder med corporate identity.

2004 - 2008
Efter fusionen mellem Group 4 Falck og Securicor arbejder Bysted videre med Falck. Bysted udarbejder fortsat årsrapport, design til nyhedsbreve, powerpoint og lignende. Derudover udarbejder en Bysted en ny udgave af on-line designmanualen.

I foråret 2007 gennemfører også en omfattende analyse af Falck koncernens ønsker og behov for en ny webplatform, der dels dækker koncern-hjemmesiden, dels dækker alle datterselskaber og subsites. Bysted udarbejder herefter en samlet analyserapport og et webgrundlag, der beskriver mål, målgrupper, udviklingsbehov og platform.

Falck har i dag et solidt brand og en klar identitet i såvel de nordiske lande som i lande, hvor Falck opdyrker nye forretningsområder. Med en entydig brandarkitektur har Falck det bedste grundlag for at styrke koncernens brandrelationer og udvide sit brand til nye lande og forretningsområder.

Hør mere om projektet hos
på telefon eller