FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

Brugerdreven udvikling af medarbejderblad

Novo Nordisk Product Supplys medarbejderblad ps! udkom i 2010 i et redesign og med en indholdsmæssig opstramning. Bysted har hjulpet Novo Nordisk Product Supply med at udvikle det nye design til medarbejderbladet, der udkommer på fem sprog og på fire kontinenter. Processen indebar en tæt dialog og inddragelse af brugere og redaktører.

Selv om intranet og andre digitale medier vinder indpas i den interne kommunikation, har medarbejderbladet stadig en central rolle i formidlingen af virksomhedsstrategi, værdier og nyheder. Den store force er det visuelt appellerende, hvor fotos og grafiske modeller understøtter en umiddelbar tilgang til de vigtigste begivenheder og nyheder i virksomheden, og hvor det visuelle flow på tværs af bladet skaber læseroplevelser og sammenhæng.

Novo Nordisk Product Supplys blad blev udviklet i et tæt samarbejde med PS Communications og de lokale redaktører. Designet blev kvalificeret gennem en endagsworkshop, hvor både visuelle værdier, designideer og indholdselementer blev diskuteret og udviklet. Målet var at finde den rette balance mellem det corporate og det lokale. Længere henne i processen gennemførtes en online prætest af designet, hvor medarbejder fra hele verden bidrog med kommentarer og konstruktiv kritik.

Designet har bevæget sig tættere på Novo Nordisks corporate linje, men med blik for en lettilgængelig og uhøjtidelig farve- og fotostil. Samtidig skal designet understøtte læserens adgang til stoffet med masser af underrubrikker, tydeligere billedtekster, faktabokse osv.

Novo Nordisk Product Supply omfatter produktion af alle Novo Nordisk produkter verden over og tæller ca. 8.000 medarbejdere.

Ulla Hovgaard Ramlau

Hør mere om projektet hos
Underdirektør og Chef for Oplevelseskommunikation og Kampagner Ulla Hovgaard Ramlau på telefon 3916 2730 eller
uhr@bysted.dk