FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

Ny brandstruktur til Realdania og nye identiteter til to Realdania datterselskaber

Bysted har udviklet nye identiteter til Realdanias datterselskaber Realea og Realdania Arealudvikling. Bag ønsket om at udvikle nye identiteter lå et ønske om et tættere navnefællesskab mellem Realdania, Realea og Realdania Arealudvikling. Beslutningen betød, at Realea fik navneforandring til Realea Byg og Realdania Arealudvikling til Realdania By. En konsistent brug af visuelle og kommunikative virkemidler på tværs af organisationen er en forudsætning for et stærkt fælles brand. Og med den nye brandstruktur kommunikerer Realdania og de helejede datterselskaber tydeligt, at de leverer en fælles indsats for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø i Danmark

Udfordringen for Bysted var at udvikle en brandstruktur og konkrete identiteter til de to selskaber som både gav en entydig fælles identitet og som samtidig levnede frihed til, at de enkelte selskaber kunne vise deres særlige kendetegn. Med andre ord skulle de nye visuelle identiteter fortsat tydeligt kommunikere den kerne af individuelle opgaver, aktiviteter og kompetencer, som Realdania Byg og Realdania By hver især forvalter. I den tætte udviklingsproces med kunden fandt vi den helt rigtige balance mellem selskabernes individualitet og fællesskabet i Realdania koncernens samlede udtryk.

De fælles træk
De to nye logoer har det fælles træk, at begge figurmærker tager udgangspunkt i det byggede miljø med de indgange, veje, pladser og rum, som findes i eller mellem bygningerne. Figurmærkerne viser flere perspektiver på by, bygninger og rum. Dermed understreger begge logoer, på hver deres måde, Realdanias helhedsorienterede tilgang til arbejdet med at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

Den fælles struktur mellem selskaberne og Realdania understreges dels i opbygningen af de nye navne for datterselskaberne, dels i en ensartet placering af figurmærke og navnetræk i logoet og i valget af Realdanias corporate skrift Linotype Univers som gennemgående skrifttype. Navnetrækket "Realdania" er gennemgående samme form i både moderselskab og datterselskaber.

Realdania Byg: Bevaring, restaurering og udvikling
Logoet symboliserer opbygning, konstruktion, proces og konkret byggeri. De fire dele i mærket er enheder i en helhed under opbygning. Delene er i en proces i urets retning; et flow som peger fremad. De fire dele kan også ses som en samling af bygninger omkring en plads, der åbner sig mod omverdenen. Det var Realdania Bygs ønske at bevare deres mørkerøde farve som primærfarve. Dermed fik vi kontinuitet i det tidløse udtryk, som er forbundet med Realdania Bygs arbejde med både bevaring, restaurering og udvikling af bygninger.

Realdania By: Byliv, byudvikling, bæredygtighed og dynamik
Logoet symboliserer et bygget miljø. De enkelte dele i logoet peger mod fikspunktet i midten, og dette understreger sammenhængskraften i mærket og Realdania Bys fokus på løsninger, der skaber kvalitet hele vejen rundt. Det er i byens komplekse struktur og mange facetter, det spændende sker. Det gælder byrum, pladser og veje, der skaber rammerne for byliv, bæredygtighed, dialog og dynamik. Det var Realdania Bys ønske at videreføre den iøjnefaldende neonfarve som primærfarve som udtryk for en organisation med kant og fokus på eksperimenter og overraskelse.

De nye visuelle identiteter vil blev lanceret d. 1. januar 2011 på brevpapir, trykte publikationer, websites og andre digitale medier.

Læs mereLæs mindre

Ulla Hovgaard Ramlau

Hør mere om projektet hos
Underdirektør og Chef for Oplevelseskommunikation og Kampagner Ulla Hovgaard Ramlau på telefon 3916 2730 eller
uhr@bysted.dk