FFW logo

Bysted is now FFW.
Meet up with us here.

  

Fokus på forebyggelse

Influenza A (H1N1) har været et af de store emner i 2009. Sundhedsstyrelsen har haft den krævende rolle at navigere mellem befolknings behov for viden, risikoen for at skræmme unødigt og manglen på afgørende oplysninger om, hvordan influenzaen ville udarte sig.

Bysted har hjulpet styrelsen med at lave oplysningsmateriale om, hvordan influenzaen forebygges. I første omgang blev der lavet plakater til den brede befolkning både på tryk og som pdf til download fra styrelsens hjemmeside. Da skoleåret begyndte, blev der udviklet en særlig plakat til børn. Her er budskaberne fortalt i et tegneserie-inspireret sprog, så selv små børn, der ikke er gode til at læse, kan afkode budskaberne.

Der er også udviklet en folder, der kort og kontant oplyser om, hvordan influenza A (H1N1) forebygges, og hvordan man forholder sig, hvis man alligevel skulle blive smittet.

Som del af den samlede rådgivning gennemførte Bysted tre fokusgrupper med repræsentanter for den brede befolkning, for risikogrupperne og for gravide. Formålet var at undersøge, hvad informationsbehovet var for de forskellige grupper, så oplysningsindsatsen kunne tilrettelægges herefter.

Ifølge en befolkningsundersøgelse, Advice gennemførte for Sundhedsstyrelsen i december 2009, havde så godt som alle danskere hørt om influenza A (H1N1), og langt de fleste mente, at de havde fået tilstrækkelig information. Undersøgelsen viste, at mellem 83 og 94 procent af befolkningen følte, at de vidste tilstrækkeligt om vigtige spørgsmål som f.eks. symptomerne på influenza A (H1N1), hvem, der er i risikogruppen, og hvad man kan gøre for at undgå at blive syg.

Hør mere om projektet hos
på telefon eller