Innovation og iværksætteri hjælpes videre

Fornyelsesfondens formål er at understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder. Bysted har hjulpet Fornyelsesfonden visuelle identiet ud på faktaark, banner, visitkort.

Bo Søby Kristensen

Hør mere om projektet hos
Seniorrådgiver Bo Søby Kristensen på telefon 3916 2717 eller
bsk@bysted.dk